sponsoren

Coop
Poiesz
bloemenpotpourri 2.0
kapsalon Steenhuis
perfect flowers
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > privacywet

Nieuwe Privacywet AVG 2019

privacywet

Nieuwe Privacywet AVG

09 januari 2019

Foto’s

Veel kinderen en volwassenen beleven plezier aan het lopen van de Avondvierdaagse. Dat plezier stralen ze uit, wat wij graag vastleggen op foto en film. Vrolijke kinderen laten we zien op onze website en facebook site en dat maakt de sites ook leuker en nodigt daardoor meer uit om bekeken te worden. Ouders en kinderen zijn er over het algemeen ook enthousiast over.

 

Toestemming deelnemers:

Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, op video en op social media voor promotionele activiteiten van de Avondvierdaagse Haulerwijk.

Mocht u bezwaar hebben laat het ons dan weten!

Via mail: info@avondvierdaagse-haulerwijk.nl

Via PB op onze facebookpagina avondvierdaagse haulerwijk

 

Privacyverklaring AVG

 

Dit is de privacyverklaring van vereniging Avondvierdaagse Haulerwijk, deze vereniging valt wettelijk onder het Plaatselijk Belang van Haulerwijk.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag gerust per e-mail aan:

 

info@avondvierdaagse-haulerwijk.nl

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Administratie

 

Individuele

Lopers

Voornaam

Achternaam

 

 

Toestemmings-

Verklaring.

 

Registratie t.b.v. uitreiking medaille

Gedurende de periode van de avond4daagse Haulerwijk.

 

Maximaal 2 maanden

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Avond4daagse -coördinator

Toch coördinator

Administratie

 

Lopers

Groepen en

Scholen

Voornaam

Achternaam

Naam groep

Naam school

E-mail contactpersoon

Toestemmings-verklaring.

 

Versturen informatie.

 

Registratie t.b.v. uitreiking medaille en wandeldiploma

 

Bereiken contact persoon bij calamiteiten.

Gedurende de periode van de avond4daagse Haulerwijk.

 

Maximaal 2 maanden

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Avond4daagse -coördinator

Toch coördinator

Administratie

 

Vrijwilligers

 

Voornaam

Achternaam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Toestemmings-verklaring.

 

Verwerking t.b.v. de verzekering

 

Versturen informatie

 

Bereiken bij calamiteiten.

Gedurende de periode dat de vrijwilliger actief is bij de A4daagse Haulerwijk.

 

Maximaal 2 maanden na beëindiging.

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Avond4daagse -coördinator

Toch coördinator

Verkeers -coördinator

Veiligheids - coördinator

Sponsors

 

Van de sponsors vermelden wij alleen een logo of foto van het bedrijf en de naam op de website, facebookpagina en op sponsorformulieren en evt. op promotiemateriaal voor de Avondvierdaagse Haulerwijk.

 

Contactgegevens

 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en /of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Verantwoordelijke:    Avond4daagse-coördinator

 

E-mail:                        info@avondvierdaagse-haulerwijk.nl

 

Website:                     www.avondvierdaagse-haulewijk.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.