sponsoren

Coop
Poiesz
bloemenpotpourri 2.0
kapsalon Steenhuis
perfect flowers
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > vrijwilligers

Vrijwilligers

Naast het bestuur van de avondvierdaagse hebben we talloze vrijwilligers nodig die een of wellicht alle dagen hand- en spandiensten willen verrichten.

Kunt u niet meelopen, maar wilt u wel graag uw steentje bijdragen? Voor verschillende doeleinden zijn nog vrijwilligers nodig! Denk bijvoorbeeld aan limonade inschenken, brigadieren, stempelen, pijlen uitzetten, etc. Aanmelden kan via ons emailadres info@avondvierdaagse-haulerwijk.nl .